Đầu số 0168 đổi thành bao nhiêu? Đổi đầu số 0168 sang đầu số mới

Đầu số 0168 được đổi sang đầu số bao nhiêu? 0168 là đầu số Viettel 11 số. Hiện nay đầu số này đã được đổi sang 038. Bên dưới đây là danh sách các đầu số điện thoại cũ của các mạng đã được đổi sang đầu số mới.

1. Đổi đầu số điện thoại mạng Viettel

– Đối với số thuê bao mạng Viettel ta có những đầu số cũ và đầu số mới như sau:

 • 0162 đổi thành 032
 • 0163 đổi thành 033
 • 0164 đổi thành 034
 • 0165 đổi thành 035
 • 0166 đổi thành 036
 • 0167 đổi thành 037
 • 0168 đổi thành 038
 • 0169 đổi thành 039

2. Đổi đầu số điện thoại mạng Vinaphone

– Đối với số thuê bao mạng Vinaphone ta có những đầu số cũ và đầu số mới như sau:

 • 0123 đổi thành 083
 • 0124 đổi thành 084
 • 0125 đổi thành 085
 • 0127 đổi thành 081
 • 0129 đổi thành 082

3. Đổi đầu số điện thoại mạng Mobifone

– Đối với số thuê bao mạng Mobifone ta có những đầu số cũ và đầu số mới như sau:

 • 0120 đổi thành 070
 • 0121 đổi thành 079
 • 0122 đổi thành 077
 • 0126 đổi thành 076
 • 0128 đổi thành 078

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *