Bắc Giang: Sáp nhập 5 xã, thị trấn của huyện Yên Dũng về TP Bắc Giang

Chiều 11/9, HĐND huyện Yên Dũng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp bất thường) để bàn và cho ý kiến về việc điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nhập 5 xã, thị trấn của huyện Yên Dũng về TP Bắc Giang và thành lập phường Tân Dân thuộc TP Bắc Giang.

Ngày 28/7/2017, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Kết luận về chủ trương mở rộng địa giới hành chính và sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp xã. BTV Tỉnh ủy nhất trí chủ trương mở rộng địa giới hành chính TP Bắc Giang, trong đó 5 xã, thị trấn của huyện Yên Dũng (gồm Nội Hoàng, Tiền Phong, Tân Liễu, Hương Gián và thị trấn Tân Dân) sáp nhập về TP.

Thời gian qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Yên Dũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, phân công nhiệm vụ triển khai chủ trương trên của tỉnh. Các cơ quan chức năng của huyện và cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội từ xã đến thôn của 5 xã, thị trấn đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tiến hành đầy đủ các bước theo quy trình. 5/5 xã, thị trấn đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc điều chỉnh địa giới hành chính sáp nhập về TP Bắc Giang; riêng thị trấn Tân Dân có lấy ý kiến cử tri về thành lập phường Tân Dân thuộc TP Bắc Giang. Sau khi lấy ý kiến, UBND các xã, thị trấn đã hoàn thiện thủ tục, trình kỳ họp HĐND cấp xã.

Tại kỳ họp này, UBND huyện đã trình bày báo cáo tóm tắt Đề án mở rộng địa giới hành chính TP Bắc Giang; báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về việc điều chỉnh địa giới hành chính, nhập 5 xã, thị trấn của huyện Yên Dũng về TP Bắc Giang và thành lập phường Tân Dân thuộc TP Bắc Giang. Theo đó, có 27.320 cử tri của 5 xã tham gia bỏ phiếu (chiếm 98,75% so với tổng số cử tri). Kết quả 22.932 phiếu đồng ý với việc điều chỉnh (đạt 82,89%).

Trên cơ sở báo cáo, tại đây các đại biểu HĐND huyện Yên Dũng đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính, nhập các xã Tiền Phong, Nội Hoàng, Tân Liễu, Hương Gián, thị trấn Tân Dân về TP Bắc Giang và thành lập phường thuộc TP Bắc Giang.

Quốc Trường / baobacgiang.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *